Sharktech鲨鱼2019黑五促销,VPS年付$36,独服月付$44

in VPS促销独服促销 with 0 comment

Sharktech鲨鱼2019黑五促销终于来了,VPS年付低至$36,独服月付低至$44,优惠力度还是相当大的,错过就得等过年了,不过不知道新年会不会促销力度更大,这个很难说。
此次促销时间是11月29日到12月1日,规则就是先到先得,错过再无。

VPS促销

对于VPS,价格所有地区通用,鲨鱼的CPU是独享的哦,100%跑满也OK的

1GB RAM, 1 CPU Core, 20GB SSD, 1TB BW
购买$36/年

2GB RAM, 1 CPU Core, 30GB SSD, 4TB BW
购买$5.97/月

4GB RAM, 2 CPU Cores, 40GB SSD, 8TB BW
购买$11.97/月

8GB RAM, 2 CPU Cores, 30GB SSD, 16TB BW
购买$23.97/月

16GB RAM, 4 CPU Cores, 70GB SSD, 32TB BW
购买$47.97/月

32GB RAM, 4 CPU Cores, 130GB SSD, 64TB BW
购买$95.97/月

独服促销

地区:芝加哥(一个用户限制1台)
Intel Xeon E3-1270v2
16GB RAM
240GB SSD (or 2TB HDD)
10TB bandwidth
1Gbps port
60Gbps DDOS protection
日常价格: $79
黑五价格: $44
点此购买

地区:芝加哥(一个用户限制1台)
Dual Xeon E5-2670
32GB RAM
240GB SSD (or 2TB HDD)
1Gbps 共享无限流量
60Gbps DDOS protection
日常价格: $249
黑五价格: $149
点此购买

地区:丹佛(一个用户限制1台)
Dual Xeon E5-2670
32GB RAM
240GB SSD (or 2TB HDD)
1Gbps 共享无限流量
60Gbps DDOS protection
日常价格: $269
黑五价格: $149
点此购买

地区:阿姆斯特丹(一个用户限制1台)
Dual Xeon E5-2670
32GB RAM
240GB SSD (or 2TB HDD)
1Gbps 共享无限流量
60Gbps DDOS protection
日常价格: $239
黑五价格: $139
点此购买
sharktech-logo.png

Responses